Om Sophia

PH D Sophia Lövgren

CONTACT ME

 
 
 
 

Skribent- och skrivuppdrag

Jag är fil dr i sociologi och har arbetat 10 år på universitet som lektor och studierektor, samt författat ett tjugotal vetenskapliga böcker, rapporter m.m. En del av dem i samverkan med andra. Jag är också författare, bokförläggare samt översättare i mitt egna företag Visionary Life. Jag har skrivit flera stycken skönlitterära eller persnligt utvecklande böcker. Jag har också översatt och publicerat andra författares böcker. Denna ovan breda expertis utgör min grund, tillsammans med min passion för att skriva, när jag erbjuder skribent- och skrivuppdrag. Läs mer här.


Organisationsutveckling eller söka projektmedel

Jag har dessutom arbetat som chef/generalsekreterare i flera intresseorganisationer och varit med och genomfört flera större omorganisationer samt deltagit i organisationsutredningar av olika slag. Utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv erbjuder jag en helhetstäckande, konstruktiv och noggran organisationsanalys. Till detta har jag också en mycket djup och bred kompetens i projektgenomförande; från ansökningsprocessen till genomförande och utvärdering. Jag har en gedigen erfarenhet i att söka medel från olika typer av finansiärer, planera och genomföra samt utvärdera. Jag skriver framgångsrika projektansökningar till din organisation, läs mer om detta här.


English speaking writer, editor or translator (English to Swedish)

I am fluent in English. My latest book is in English, printed in USA.

I have lived in several other countries than Sweden (in Europe, USA and Africa) and have gained a broad perspective on cultural and societal differences (and resemblances). One of my greatest passions, apart from writing, is travelling.KÖP SENASTE BOKEN!


Spiritual Social activism

Change the World from Inside and Out with Spiritual Principles


Adlibris

Bokus


SPIRITUAL SOCIAL ACTIVISM is both about an inner and outer process; it is both about spiritualism and about activism. It is not about religion. It is about an activism that comes from your heart, not only your head. It is an activism that is emphatic, positive, kind and transformational.


To be a spiritual social activist is a matter of taking your responsibility in creating a change for the better, with a sense of positiviy, compassion, love and a balance between independence and focus.


Few things is more joyful than being the change we want to see in the world. We have to strengthen spiritual wisdom with radical action. With our passion for spirituality, we will have passion for justice and truth. Genuine joy comes from being in service to others, for the common good.