Organisationsutveckling

ORGANISATIONSUTVECKLING

Organisationskulturell och -strukturell analys


Vill du få din organisation att fungera bättre, för att lättare nå resultat och mål? Anlita mig för helhetstäckande analys, där jag utreder och föreslår förändringar för er organisations verksamhet.


Områden in kluderar bland annat:

 • Organisationsstruktur
 • Organisationskultur
 • Mångfald och jämställdhet
 • Ledarskap
 • Konflikthantering
 • KommunikationJag har bred och djup kompetens och erfarenhet av ledarskap inom både civilsamhälle och högskola, och på flera olika chefsnivåer. Jag har också kontinuerligt utvecklat mitt egna ledarskap, bl.a. Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling av grupp och ledare (UGL); Neuroledarskap samt Organizational Behaviour Management (OBM).Arbetslivserfarenhet ledarskap:

 • Gruppchef, Hyresgästföreningen Förbundskontoret 2022-2023.
 • Regional enhetschef, Hyresgästföreningen 2015-2019.
 • Generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar 2010-2014.
 • Verksamhetschef, Brottsofferjoren Södertälje 2009-2010.
 • Studierektor, Linköpings universitet 2004-2006.Övrig kompetens

Jag har också sedan 2004 drivit mitt egna företag Visionary Life, som inkluderat coaching inom personlig utveckling och bokförlag med fokus personlig utveckling. Verksamheten har omfattat workshops och föredrag, både nationellt och internationellt med upp till hundra deltagare. 

CONTACT ME

 
 
 
 

Projektansvarig / Söka projektmedel 


Vill du söka projektmedel för en idé som ni vill genomföra i er organisation och/eller söker erfaren projektansvarig som snabbt kan axla uppdraget? Jag har bred kompetens vad gäller söka projektmedel hos olika typer av finansiärer samt organisera upp ett projekt.Jag är mycket erfaren och framgångsrik i att söka projektmedel, men även planera, genomföra och utvärdera projekt.


Hyresgästföreningen 2015-2023:

2019-2022 Projekt tematik lokal påverkan och demokrati, arbete mot segregation m.m. runt om i Sverige.

Totalt ca 9 mkr, finansiär Delegationen mot segregation. Huvudsakligen ensamt ansökningsansvar och delat projektansvar.


2016-2019: Projekt tematik lokal påverkan och demokrati, arbete mot segregation m.m. i flera olika kommuner.

Totalt ca 4 mkr, finansiärer bl.a. länsstyrelser, kommuner, myndigheter. Ensamt ansökningsansvar och projektansvar.Sveriges Makalösa Föräldrar 2010-2014:

Projektansökningar kring barnfattigdom, vårdnadstvister, ungas politiska engagemang, ensamföräldrars privatekonomi m.m.

Totalt ca 5 mkr, finansiärer bl.a. tidigare Ungdomsstyrelsen, ESF, Konsumentverket. Ensamt ansökningsansvar och projektansvar.Brottsofferjouren Södertälje 2009-2010: Projektansökningar för verksamheten kring brottsofferinriktat stöd.

Totalt ca 500.000kr, finansiärer Brottsoffermyndigheten och Länsstyrelsen. Ensamt ansökningsansvar och projektansvar.Linköpings universitet 1997-2006: Projektansökningar avseende forskarstudier. Ensamt ansökningsansvar och projektansvar.